kurumsalseo lida fx15 zayıflama

kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflama  İnsanlık tarihi iki temel devrimleri ile şekillenen gitti:

Tek tanrılı dinlerin ve sanayi devrimi ulus ideolojisi gelişmekte ile el Tarım devrimi el-devlet bize dünyanın bugünkü siyasi ve kültürel oluşumlar getirdi.

Hem devrimleri dini ve milliyetçi antagonizmalar hatları boyunca kan tanık olduk.

Bu anlamda, iki dünya savaşı sonrası AB oluşumu, bu uzlaşmaz duygular ve din ve milliyetçilik çizgisinde ilişkilerin üstesinden gelmek için bir projedir.
"Soğuk Savaş" dönemi

"Avrupa Ortak Pazarı"  kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflamaprojesi Doğu-Batı yıl şiddetli rekabet sırasında başladı. Böylece Avrupa ile olan ABD ve Sovyetler Birliği arasında yerleştirildi bütünleşmesi yolunda yönelik oldu.

Bu dönemde olağanüstü gelişmeler ekonomik entegrasyonun yanı sıra siyasi bir elde edilmiştir.

Ama Sovyetler Birliği tamamen yeni bir resmi ön plana çıkmıştır kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflama ölümünden sonra: Doğu ve Batı arasındaki rekabet, adında "Küreselleşme" başlayan yeni bir dönemin sona erdi.
AB küreselleşme çağında

Sonra "Soğuk Savaş" sona erdi, AB yeni bir döneme girmiştir: ile entegrasyon "Büyük Avrupa". Bu entegrasyon şimdi tabii "olan Sovyet etkisi altında sırasında önceki" Doğu Avrupa Devletleri dahildir "Soğuk Savaş".

Bu yeni aşama, AB üye ülkeleri içinde, kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflamaAlmanya birleşmesi ve bu gelişme ile Avrupa'nın sınırlarının genişletilmesi için yolu açan sahiptir başladı.

Dini ve milliyetçi farklılıklar arasında küreselleşme kesme yeni kültürel ve politik sınırlar beri, "Yeni Avrupa" sadece Avrupa için değil, bütün insanlık için bir fütürist bir proje olarak ortaya çıkmıştır.

Küreselleşme kültürü açısından iki çelişkili yönleri vardır:

Bu milliyetçi kültürleri aşan ve "küresel pazarın eritme potası hepsini atıyor" ise aynı zamanda altını çizmektedir ve yerel kültürler bu yok olma tehdidi altında özellikle olanlar özel önem verir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !